19 hours ago

Decyzja – szkolenia z portugalskiego

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://www.zarzadzanie-projektami read more...

1 day ago

Anons informacyjny – treningi i symulacje

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.teambuilding.edu.pl/blog/wyroznieni-klienci read more...

2 days ago

Zaproszenie – szkolenia z pierwszej pomocy

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” read more...

2 days ago

Informacja – szkolenia z meycyjny

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://www.teambuilding.edu.pl/blog/raporty read more...

3 days ago

Zaproszenie – warsztaty z pakietu Office

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1) read more...

5 days ago

Informacja – szkolenia z meycyjny

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 htt read more...

1 week ago

Ołoszenie – szkolenia z team building

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN read more...