1 month ago

Publikacja – szkolenia z prawa karnego

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu

1 month ago

Zaproszenie – szkolenia z coachingu

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

1 month ago

Anons informacyjny – treningi i symulacje

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.teambuilding.edu.pl/blog/wyroznieni-klienci read more...

1 month ago

Zaproszenie – szkolenia z pierwszej pomocy

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Next